Konferencja Naukowa „Efektywne zarządzanie organizacją przy wsparciu audytu wewnętrznego”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Bezpłatnej Konferencji Naukowej „Efektywne zarządzanie organizacją przy wsparciu audytu wewnętrznego” organizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2023 roku (piątek), w godzinach 9:00–15:30 w Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjnym Stara Kotłownia, UWM w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 9

Celem wydarzenia jest zaprezentowanie doświadczeń naukowych i praktycznych w zakresie efektywnego zarządzania instytucjami publicznymi oraz podmiotami gospodarczymi przy wsparciu audytu wewnętrznego. Jest to również doskonała okazja do rozpropagowania idei audytu wewnętrznego wśród pracowników sektora finansów publicznych oraz sektora prywatnego. Będzie to wyjątkowy czas na wymianę doświadczeń i informacji pomiędzy osobami z rożnych środowisk zawodowych.

Na konferencji zaprezentowane zostaną wystąpienia znanych i cenionych osób zarówno w środowisku naukowym jak i na rynku audytorskim.

Adresaci:
– osoby zajmujące stanowiska kierownicze w jsfp oraz w biznesie;
– kontrolerzy / audytorzy;
– specjaliści bezpieczeństwa, zarządzania projektami;
– inspektorzy ochrony danych.
Na Konferencji zostanie poruszone szerokie spektrum tematyczne, dotyczące zarządzania organizacjami. Poszczególne tematy prezentowane będą przez praktyków oraz przedstawicieli środowiska naukowego. Myślą przewodnią wyrażoną w tytule Konferencji jest doskonalenie realizowanego procesu zarządzania w organizacji czy też w szerokim znaczeniu – projektu – do którego przyczynić się może w sposób szczególny efektywny audyt wewnętrzny.

Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z koncepcjami i spostrzeżeniami doświadczonych praktyków oraz przedstawicieli środowiska naukowego, które mogą być wykorzystane w codziennej praktyce zarządzania organizacją i ocenie jej funkcjonowania.

– 10 prelegentów;
– 100 uczestników;
– 7 godzin prezentacji.

Dla członków IIA Polska udział w konferencji będzie premiowany godzinami CPE

Sponsorzy:

Organizator

Patronat medialny