Systemy IT

SYON

SYON jest dziedzinowym system dedykowanym do obsługi zewnętrznego (w rozumieniu niezależnego od podmiotu prawnego lub pracodawcy) kanału dla osób zgłaszających naruszenia prawa. Produkt został zaprojektowany i napisany jako dedykowane narzędzie dla whistleblowerów (sygnalistów) z uwzględnieniem wysokich wymogów bezpieczeństwa, zarówno na poziomie bezpieczeństwa danych na serwerach, jak i realizacji zadań przez użytkowników.

CRM-EDPO

My wiemy, że RODO to nie upoważnienia i rejestry, ale taka organizacja systemu ochrony danych osobowych, która zapewnia im bezpieczeństwo, daje możliwość sprawnego zarządzania i dokumentowania podejmowanych działań. Dlatego stworzyliśmy system, z którego sami korzystamy na co dzień, i którym się z Państwem dzielimy.

Aplikacja dedykowana jest w szczególności:

  • Inspektorom Ochrony Danych,
  • Osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych w organizacji.

System umożliwia prowadzenie jednej jednostki organizacyjnej, jak i wielu jednostek jednocześnie bez konieczności instalacji kolejnych instancji oprogramowania. CRM-EDPO dostępne jest przez przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca a użytkownicy organizacji mają dostęp do poszczególnych obszarów systemu na podstawie nadanych uprawnień. Dwuetapowa autoryzacja to dodatkowe zabezpieczenie chroniące dane użytkowników systemu.