SYON – system dla Sygnalistów

SYON

Bezpieczeństwo

Przechowywane informacje jak i cała komunikacja z Sygnalistą jest szyfrowana. Aplikacja używa wszystkich możliwych kluczy zabezpieczeń, metod uwierzytelniania, przesyłu i odczytu danych. Dane są szyfrowane zarówno w ruchu, jak w spoczynku. Obsługując kilka organizacji (samorząd, grupa kapitałowa) zapewniona jest separacja danych i dostępów pomiędzy poszczególnymi podmiotami grupy.

Zgodność z wymogami

SYON został stworzony w oparciu o dwa filary: bezpieczeństwo danych klienta oraz zgodność z wymogami Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. W trakcie prac nad systemem uwzględnialiśmy zapisy projektowanej Ustawy krajowej.

Kontrola

Pełna wiedza w zakresie zgłoszeń, terminów, użytkowników, licencji. Koordynator procesu może w kilku krokach pozyskać wiedzę co do stanu poszczególnych spraw. Z łatwością przydziela (i cofa dostęp) sprawy poszczególnym pracownikom. Na potrzeby nadzoru, w każdej chwili istnieje możliwość wygenerowania rejestru zgłoszeń. Nadzór nad poszczególnymi sprawami umożliwiają intuicyjne statusy. W aplikacji integrujemy zgłoszenia otrzymane wszelkimi dostępnymi kanałami (email, list tradycyjny).

Dostępność

Korzystanie na komputerze lub dowolnym urządzeniu mobilnym 24/7. Aplikacja generuje komunikaty email dzięki którym żadna sprawa czy nowa informacja nie zostanie pominięta. Istnieje możliwość pobrania danych z systemu na potrzeby użytkownika.

Dostosowane procedury

Zespół SYON opracował wzorcowe procedury kompatybilne z systemem oraz przepisami. Opierając się na naszym wzorze każda organizacja może wdrożyć proces obsługi zgłoszeń odpowiadający jej potrzebom.

Komunikacja z sygnalistą

SYON umożliwia dwustronną, anonimową i bezpieczną komunikację z sygnalistą. Jej treść dostępna jest jedynie koordynatorowi procesu i osobom przez niego wyznaczonym. Istnieje możliwość załączania plików zawierających skany dokumentów czy zdjęcia.

Cennik oprogramowania

Przy niestandardowych konfiguracjach ceny dostosowywane są indywidualnie do każdego Klienta. Podane ceny są kwotami netto

SYON

Podstawowy

499 / miesiąc

  • Jedna ogranizacja
  • Nielimitowana ilość użytkowników
  • Personizacja aplikacji
  • Wysyłanie alertów e-mailowych
  • Szkolenie osób organizacji
SYON

Rozszerzony

799 / miesiąc

  • Od 2 do 5 organizacji
  • Nielimitowana ilość użytkowników
  • Personizacja aplikacji
  • Wysyłanie alertów e-mailowych
  • Szkolenie osób z każdej organizacji