Usługi

Obszar naszej działalności

Jesteśmy zespołem specjalistów działających w obszarze bezpieczeństwa informacji

Systemy IT

Jesteśmy pomysłodawcami oraz producentami systemów dla Inspektorów ochrony danych oraz dla Sygnalistów.

Audyty zgodności z RODO i DODO

Prowadzimy audyty zgodności obejmujących dokonanie przeglądu środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie danych osobowych w organizacji.

Analiza ryzyka i DPIA

Opracowujemy analizę ryzyk – jakie rodzaje zabezpieczeń należy zastosować w organizacji, jakie obszary są krytyczne z punktu widzenia organizacji oraz jakie działania należy podjąć, aby być w pełni zgodnym z wymaganiami RODO.

Sygnalista

Przygotowujemy procedury obsługi potencjalnych naruszeń zgłaszanych przez Sygnalistów danej organizacji.

Wsparcie w postępowaniach

Zapewnimy wsparcie merytoryczne w zakresie procedur w relacjach z instytucjami zewnętrznymi, które, zgodnie z Dyrektywą dot. Sygnalisty, mogą wyjaśniać poprawność przeprowadzonego postępowania.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pracowników w zakresie danych osobowych, procedur dot. Sygnalisty oraz bezpieczeństwa informacji.