O nas

Nasz zespół

Nasz zespół składa się z wysokowyspecjalizowanych pracowników oraz współpracowników posiadających wieloletnie doświadczenie i wiedzę poświadczone międzynarodowymi certyfikatami.

Michał Cupiał

Prezes zarządu

Ekspert z zakresu ochrony danych osobowych. Wykładowca i trener z wieloletnim doświadczeniem. Głównymi obszarami działalności zawodowej są wdrożenia i oceny systemów ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Autor systemu CRM-EDPO służącego zarządzaniu procesem ochrony danych osobowych, analizy ryzyka.

Expert in the field of personal data protection. Lecturer and trainer with many years of experience. The main areas of professional activity are the implementation and evaluation of personal data protection and information security systems. Author of the CRM-EDPO, system for managing the process of personal data protection and risk analysis.

Marcin Dublaszewski

Członek zarządu

Ekspert zarządzający projektami z zakresu audytu i zarządzania ryzykiem w sektorach rządowym i samorządowym. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych na kilku polskich uczelniach. Autora kilku publikacji z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. konsultant w zakresie wdrażania systemów whistleblowingowych.

Expert managing projects in audit and risk management in government and local government sectors. He’s a lecturer at postgraduate studies at several Polish universities. Author of several publications in the field of internal audit, risk management and internal control. consultant in the field of whistleblowing systems implementation.

Nasze konferencje, sponsoring